Content and Language Integrated Learning

obraz z monitora

Content and Language Integrated Learning

2021-03-16

CLIL nie jest nam obcy. Ta metoda nauczania języka angielskiego rekomendowana przez Komisję Europejską towarzysz nam od początku, podczas zajęć nauczyciele integrują treści języka angielskiego z innymi przedmiotami. Porcja świeżej wiedzy i nowości metodycznych już znalazła zastosowanie na lekcjach z najmłodszymi.

udostępnij.

facebook logo
instagram logo
tweeter logo
sms logo
whatsapp logo
messenger logo