Zajęcia podstawowe

Zajęcia podstawowe

Obowiązkową podstawę programową dla wszystkich szkół podstawowych w Polsce, określają odpowiednie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej. Oznacza to, że uczniowie uczęszczający do naszej szkoły, otrzymują takie samo (tak samo ważne) świadectwo jak w szkole publicznej.

kobieta pokazująca prezentację na tablicy
obrazek z kredkami świecowymi

Zakres przedmiotów

Ze względu na profil szkoły, około 40% podstawy programowej realizowane jest w języku angielskim.