Plan lekcji

plan zajęć.

1a
1b
2a
2b
3a
4a
1a
  PN WT ŚR CZW PT
7.00-8.00 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica
8.00-8.45 basen WF ed.wczesno. ed.wczesno. ed.wczesno.
8.50-9.35 basen WF ed.wczesno. religia ed.wczesno.
9.50-10.35 ed.wczesno. angielski angielski ed.wczesno. ed.wczesno.
10.40-11.25 angielski ed.wczesno. ed.wczesno. ed.wczesno. angielski
11.30-12.15 ed.wczesno. ed.wczesno. ed.wczesno. ed.wczesno. ed.wczesno.
12.15-12.45 lunch lunch lunch lunch lunch
12.45-13.30 akademia przyrody culture club English with native speakers ozoboty robotyka
13.40-14.25 godz.wychow. szachy ceramika/sensoryka master mind English with native speakers
14.30-15.15 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica
1b
  PN WT ŚR CZW PT
7.00-8.00 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica
8.00-8.45 basen wf ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk.
8.50-9.35 basen wf ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk.
9.50-10.35 angielski ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk. angielski angielski
10.40-11.25 ed.wczesnoszk. religia ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk.
11.30-12.15 ed.wczesnoszk. angielski ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk.
12.15-12.45 lunch lunch lunch lunch lunch
12.45-13.30 English with native speakers szachy ceramika/sensoplastyka English with native speakers Master Mind
13.40-14.25 godz.wychowawcza Culture Club akademia przyrody Ozoboty Robotyka
14.30-15.15 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica
2a
  PN WT ŚR CZW PT
7.00-8.00 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica
8.00-8.45 basen wf ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn.
08.50-09.35 basen wf ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn.
09.50-10.35 ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn.
10.40-11.25 ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn.
11.30-12.15 angielski religia angielski angielski angielski
12.15-12.45 lunch lunch lunch lunch lunch
12.45-13.30 szachy culture club ceramika/sensoplastyka robotyka ozoboty
13.40-14.25 English with native speakers akademia przyrody English with native speakers godz.wychowawcza master mind
14:30-15:15 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica
2b
  PN WT ŚR CZW PT
7.00-8.00 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica
8.00-8.45 wf basen ed.wczesno. angielski ed.wczesno.
8.50-9.35 wf basen ed.wczesno. angielski ed.wczesno.
9.50-10.35 ed.wczesno. ed.wczesno. ed.wczesno. religia ed.wczesno.
10.40-11.25 ed.wczesno. angielski angielski ed.wczesno. ed.wczesno.
11.30-12.15 ed.wczesno. ed.wczesno. ed.wczesno. ed.wczesno. ed.wczesno.
12.15-12.45 lunch lunch lunch lunch lunch
12.45-13.30 Master Mind English with native speakers Akademia Przyrody godz.wychow. English with native speakers
13.40-14.25 szachy Culture Club ceramika/sensoplastyka robotyka ozoboty
14.30-15.15 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica
3a
  PN WT ŚR CZW PT
7.00-8.00 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica
8.00-8.45 wf basen angielski religia ed.wczesno.
08.50-09.35 wf basen ed.wczesno. ed.wczesno. angielski
09.50-10.35 ed.wczesno. religia ed.wczesno. ed.wczesno. angielski
10.40-11.25 ed.wczesno. ed.wczesno. ed.wczesno. ed.wczesno. ed.wczesno.
11.30-12.15 ed.wczesno. English with native speakers ed.wczesno. ed.wczesno. ed.wczesno.
12.15-12.45 lunch lunch lunch lunch lunch
12.45-13.30 ed.wczesno. rysunek szachy angielski małe laboratorium
13.40-14.25 British Council robotyka master mind English with native speakers robotyka
14.30-15.15 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica
4a
  PN WT ŚR CZW PT
7.00-8.00 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica
8.00-8.45 wf basen angielski religia ed.wczesnoszk.
08.50-09.35 wf basen ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk. angielski
09.50-10.35 ed.wczesnoszk. religia ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk. angielski
10.40-11.25 ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk.
11.30-12.15 ed.wczesnoszk. English with native speakers ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk.
12.15-12.45 lunch lunch lunch lunch lunch
12:45-13.30 ed.wczesnoszk. rysunek szachy angielski Małe Laboratorium
13.40-14.25 British Council robotyka Master Mind English with native speakers robotyka
14.30-15.15 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica

harmonogram roku.

Ferie

04.01.2021 - 17.01.2021

Boże Ciało

03.06.2021 - 04.06.2021

Koniec roku szkolnego

25.06.2021

Zakończenie zajęć dydaktyczno wychowawczych

Wielkanoc

01.06.2021 – 06.04.2021

Długi weekend

30.04 - 03.05.2021

🙂

Wakacje

26.06 –31.08