Zasoby

biblioteka.

W 2020 roku nasza szkolna biblioteka otrzymała wsparcie finansowe Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na okres 2016-2020.  Dzięki temu szkolna biblioteka wzbogaciła się o kilkadziesiąt nowych woluminów, w tym lektury i książki anglojęzyczne.

kobieta w bibliotece
dziewczynki przy książce

stołówka.

W roku szkolnym 2020/2021 posiłki dla uczniów dowożą: Bistro14 i Catering Śląskie Smaki. Koszt jednego obiadu to 12 zł.

świetlica.

Świetlica jest dostępna dla uczniów w godzinach 7:00 – 8:00 oraz od 15 do 18:30,czyli w godzinach kiedy nie są realizowane zajęcia obowiązkowe i dodatkowe.

dzieci grają w piłkę
mikroskopy w labolatorium większy rozmiar

wyposażenie.

Szkoła dysponuje w pełni wyposażoną pracownią komputerową w 14 stanowisk, tak aby zapewnić komfort pracy dla każdego z uczniów. Klasy lekcyjne posiadają projektory lub monitory interaktywne.

Pracownia artystyczna, przeznaczona m.in. do zajęć z ceramiki, sensoplastyki.

Sale do zajęć indywidualnych np. z logopedą.

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła bierze udział w konkursie “Zielona Pracownia”, którego celem jest dofinansowanie
pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 kwietnia. Organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.