mgr Aleksandra Wowra

nauczycielka

mgr Aleksandra Wowra

wicedyrektor

WYKSZTAŁCENIE
Nauczyciel mianowany, specjalista oligofrenopedagog
Ukończone podyplomowe studia Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli oraz oligofrenopedagogika a także magisterskie studia praca socjalna i opiekuńczo – wychowawcza.

KURSY I SZKOLENIA

Uprawnienia do nauczania dwujęzycznego
Certyfikowany Nauczyciel metody HIP prof. Zimbardo
Zasady udzielania i rozliczania dotacji oraz kontrola ich wykorzystania”, 2019
kurs “Finanse w placówce niepublicznej w roku 2018.
szkolenie “Przepisy praca wsparciem dla procesu zarządzania w przedszkolu i szkole”, 2016
język angielski FCE Uniwersity of Cambridge
szkolenie „Aspekty prawne wolontariatu”
szkolenie “Jak organizować wolontariat w szkole”
kurs nauczania metody “Nordic Walking”
kurs języka migowego I, II, III stopnia

ZAINTERESOWANIA

wspinaczka, narty, pływanie, film, literatura faktu