plan zajęć.

harmonogram roku.

Rzpoczęcie zajęć

04.09.2023

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Ferie zimowe

29.01.2024-11.02.2024

Zakończenie

21.06.2024

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dodatkowe dni wolne

22.12.2023, 29.04.2024, 30.04.2024, 2.05.2024, 31.05.2024

Zgodnie z zarządzeniem dyrektora.

Przerwa

23.12.2023-31.12.2023

Zimowa przerwa świąteczna

Przerwa świąteczna

28.03.2024-02.04.2024

Wiosenna przerwa świateczna

Wakacje

22.06.2024-31.08.2024