sale lekcyjne.

Wszystkie klasy wyposażone są w tablice interaktywne lub projektory/rzutniki. Każdy uczeń posiada swoją szafkę: uczniowie klas młodszych w sali lekcyjnej, starsze klasy na korytarzu. Wszystkie sale przedmiotowe wyposażone są w niezbędne pomoce dydaktyczne, które urozmaicają lekcje i pozwalają na przeprowadzanie eksperymentów - zarówno te podstawowe, stanowiące klasyczne wyposażenie pracowni, jak i nowoczesne np. okulary VR, drukarka 3D, roboty.

biblioteka.
stołówka.

świetlica szkolna.

Czynna jest od 7:00 do 17:30. W czasie zajęć świetlicowych, gdy dopisuje pogoda, spędzamy czas na naszym kameralnym placu zabaw. Jeżeli aura za oknem nie jest sprzyjająca, uczniowie mogą korzystać z licznych gier planszowych oraz przestrzennych (np. Klocki Mammutico), można też oddać się twórczości artystycznej lub poprostu w spokoju poczytać książkę. Urozmaiceniem zajęć świetlicowych jest też podłoga interaktywna na której uczniowie grają w przeróżne gry zespołowe.

biblioteka.

Założycielem i dobrym duchem szkolnej biblioteki jest pani Angelika Dziodzio. Opiekę nad księgozbiorem sprawują również nauczyciele mgr Magdalena Kuźnik i mgr Beata Świerczek.

Godziny pracy biblioteki: 8:00 do 14:30 oraz dyżury w czasie przerw lekcyjnej 9:35-9:50, 12:15-12:45. Uczniowie mogą również korzystać z czytelni.

Do dyspozycji uczniów jest blisko 2000 tytułów w kategoriach: lektury, fantasy, fairy tales, młodzieżowe, adventure, songbooks, scientific, przyrodnicze, historical, comics, Espańol Books, English Books, teachers, Course Books, kulinarne, regionalne, religijne, dictionaries, geographical, Beginners, literatura piękna.

świetlica.
wypopsażenie.

gabinety terapeutyczne.

W szkole znajdują się specjalne gabinety terapeutyczne przystosowane do zajęć logopedycznych oraz gabinet pedagoga i psychologa. Z obu gabinetów korzystają pedagodzy, psycholog, logopeda oraz inni specjaliści i nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne i dydaktyczno-wyrównawcze.

Dyżry specjalistów

Logopeda wtorek, środa, czwartek godz. 11-16
Psycholog środa godz. 12-16
Pedagog codziennie

sport.

Wszystkie klasy realizują zajęcia wychowania fizycznego na pełnowymiarowej hali sportowej oraz na basenie. Uzupełnieniem nauki pływania są zajęcia aquaterapii. Aquaćwiczenia wspierają rozwój koordynacji ruchowej, siły mięśniowej oraz równowagi, co ma istotny wpływ na poprawę zdolności funkcjonalnych.
Dodatkowo, terapia w wodzie wpływa korzystnie na aspekty emocjonalne i społeczne uczniów. Stan wody otacza uczniów uczuciem spokoju i relaksu, co sprzyja obniżeniu poziomu stresu i napięcia. Wspólna aktywność w basenie sprzyja także budowaniu więzi społecznych i wzmacnianiu poczucia wspólnoty.

świetlica.