Wolne miejsca 2024/2025

Jedno wolne miejsce

Wolne miejsca 2025/2026

9 wolnych

5 rezerwacji

dla uczniów urodzonych w 2018 r.

Bieżący rok szkolny

 

Warunki przyjęcia

W przypadku rekrutacji do nowo powstałej klasy I informujemy rodziców telefonicznie lub mailowo o terminie zabawy rekrutacyjnej, która przeprowadzana jest wiosną. W pierwszej kolejności do I klasy szkoły podstawowej przyjmowane jest rodzeństwo uczniów naszej szkoły po otrzymaniu pozytywnej opinii nauczyciela przedszkola/szkoły. Na pozostałe miejsca przyjmowane są dzieci, które uzyskały pozytywną opinię komisji kwalifikacyjnej.

Zabawa rekrutacyjna jest około godzinnym spotkaniem które pozwala ocenić gotowość szkolną i emocjonalną dziecka, do podjęcia nauki w klasie pierwszej. Jest to też okazja do bliższego zapoznania się rodziców ze szkołą.

  Zapisz dziecko

  Dane rodzica

  Dane dziecka

  Wiadomość

  Dodatkowe informacje

  Terminy rekrutacji na rok szkolny 2024/2025
  Zabawa rekrutacyjna 19.02 – 23.02
  Zadzwoń i dowiedz się więcej: 32 3210565