sport.

Nauka pływania

Wszystkie klasy realizują zajęcia wychowania fizycznego na pełnowymiarowej hali sportowej oraz na basenie. Uzupełnieniem nauki pływania są zajęcia aquaterapii. Aquaćwiczenia wspierają rozwój koordynacji ruchowej, siły mięśniowej oraz równowagi, co ma istotny wpływ na poprawę zdolności funkcjonalnych. Dodatkowo, terapia w wodzie wpływa korzystnie na aspekty emocjonalne i społeczne uczniów. Stan wody otacza uczniów uczuciem spokoju i relaksu, co sprzyja obniżeniu poziomu stresu i napięcia. Wspólna aktywność w basenie sprzyja także budowaniu więzi społecznych i wzmacnianiu poczucia wspólnoty.

CrossFit Teens
Zajęcia dostosowane do możliwości psychoruchowych nastolatków. To również dobra podbudowa do trenowania innych dyscyplin, bo rozwija sprawność opartą na wszystkich cechach motorycznych.

angielski.
robotyka.

artstyczne.

Ceramika, SensoArt czyli nauka rysunku z wykorzystaniem różnych technik i narzędzi malarskich (ołówek, masy plastyczne, farby olejne, pastele),

Koło teatralne

Koło historyczne.

science.

Szachy, koło matematyczne, koło historyczne

techniczne.

Zajęcia kreatywno-techniczne (tworzenie konstrukcji z drewna, różne eksperymenty), Bricks 4 Kids (warsztaty robotyki z Lego)

sensoplastyka.

psyche.

Sketchnoting: to kreatywna mnemotechnika, forma wspomagania zapamiętywania poprzez przenoszenie informacji do postaci wizualnej w formie różnych ręcznie wykonywanych rysunków i szkiców. Nauka sketchnotingu przynosi uczniom szereg korzyści, w tym rozwijanie umiejętności graficznych oraz wizualnego myślenia, co pomaga w lepszym zapamiętywaniu i zrozumieniu materiału. Dodatkowo, tworzenie skiczkotów pozwala na rozwijanie kreatywności i wyrażania własnych pomysłów w sposób oryginalny i atrakcyjny.